Scheppersinstituut Wetteren

unimath Op woensdag 6 februari trokken we met de leerlingen van 6 IW-BIO naar de Universiteit in Gent, campus De Sterre voor een deelname aan het wetenschapssensibiliserings-project UniMath.

UniMath - University Mathematics - heeft als doel jongeren te sensibiliseren voor het nut van de wiskunde -- een wetenschap die maar al te vaak onterecht als overbodig, theoretisch en saai wordt afgedaan. Door echte toepassingen uit te leggen, zonder daarbij de ware aard van de wiskunde uit het oog te verliezen, werden de leerlingen er zich van bewust dat wiskunde nodig is, dat het een belangrijke rol speelt in het bedrijfsleven, en dat net het bestuderen van abstracte wiskundige structuren de wiskunde universeel toepasbaar maakt.
Onze leerlingen mochten zelf een keuze maken uit verschillende onderwerpen en kozen voor ‘Wiskundige aanpak van vage informatie’, ‘Opgeloste en onopgeloste mysteries over getallen’, ‘Projectieve vlakken en codes’, ‘Kennismaking met algoritmen’ of voor ‘Voetbal ontmoet statistiek: een nieuwe FiFa ranking’.
Er namen in totaal 33 scholen deel aan dit project, met een totaal van 1135 leerlingen!
Lies Kuppens