Scheppersinstituut Wetteren

Lessentabel

 

Profiel

De bedoeling van deze opleiding is goed geschoolde onderhoudstechniekers te vormen voor land- en tuinbouwmachines.
Men leert onderhoud en herstellingen uitvoeren en bovendien wordt men ingewijd in het correct afregelen van deze machines.
Daarom wordt aan de leerlingen een breed gamma grondbewerkingen aangeleerd, zoals ploegen, zaaien, mechanisch onkruid verdelgen in boomkwekerij, grondverzet met kraan en bobcat.
De zware machines zoals maaidorser, hakselaar, balenpers worden door gerichte stageplaatsen eveneens in het programma opgenomen.
In het begin van het schooljaar zal de leraar door goed gekozen oefeningen het niveau van de leerling nagaan. Nadien zal door een gedifferentieerd leerpakket en degelijke begeleiding de volledige opleiding tot onderhoudsmechanieker doorlopen worden. Eventuele bijsturing door zelfstudie of door inhaallessen kan eventueel wel nodig zijn.
Bovendien zal er naast de vereiste technische vaardigheden voldoende aandacht besteed worden aan persoonlijkheidskenmerken zoals: zin voor kwaliteit, opbouwen van zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, netheid, gemotiveerdheid, enz..

Toekomstmogelijkheden

Het volgen van dit 7de jaar vergroot uitermate sterk de tewerkstellingskansen.
De meest gangbare opties zijn:

  • besturen en bedienen van land- en tuinbouwvoertuigen
  • onderhoudstechnieker in land- en tuinbouwbedrijven en bij gespecialiseerde loonwerkbedrijven
  • zelfstandig ondernemer van een mechanisatiebedrijf in de land- en tuinbouwsector, inclusief de noodzakelijke bedrijfsadministratie en bedrijfsboekhouding

Documenten instroomopleiding augustus (40 MB)