Scheppersinstituut Wetteren

Lessentabel

3BB 4BB 5BB 6BB 7RB
Godsdienst 2 2 2 2 2
Engels 2
Frans 1 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2
Maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 2 2
Project algemene vakken 4 4 4
Wiskunde 2 2 1
Realisaties bouw 5 5
Realisaties bouw technisch tekenen 1 1
Realisaties renovatie 4
Realisaties ruwbouw 6 6
Realisaties ruwbouw technisch tekenen 1
Toegepaste informatica 1 1 1
Realisaties bouw praktijk 16 16
Realisaties ruwbouw afwerking praktijk 1
Realisaties ruwbouw praktijk 15 16
Realisaties ruwbouw stage praktijk 2 2
Realisaties renovatie praktijk 11
Realisaties renovatie stage praktijk 5
34 34 33 34 32

Profiel

De theorie en de praktijk worden op een geïntegreerde wijze aangebracht. Dit betekent dat er geen afzonderlijke lessen theorie en praktijk worden georganiseerd, maar dat beide vakken op hetzelfde moment worden gegeven. De opleiding wordt daarenboven maximaal ondersteund door het gebruik van ICT (Informatie- en Communicatie Technologie).
In de 2de graad ligt de klemtoon op het verwerven van basisvaardigheden voor de realisatie van eenvoudige projecten.
De voornaamste opleidingsaspecten zijn:

  • grond- en funderingswerkzaamheden
  • bekisten en ontkisten
  • betonstaal vlechten
  • betonneren
  • metselwerk uitvoeren
  • basistaken voor vloer- en wandbetegeling
  • basistaken in verband met stukadoorwerk

In de 3de graad wordt de verworven kennis toegepast in complexe opdrachten zoals het bouwen van een woning met o.m. siermetselwerk.
In de school wordt bovendien veel aandacht besteed aan gerichte oefeningen zoals het bouwen van klaslokalen, van basisstructuren voor werkplaatsen, enz.
In het specialisatiejaar wordt de klemtoon gelegd op de renovatie van bestaande gebouwen, waarbij afwerkingtechnieken een belangrijke rol spelen.

Studietraject

De meest logische opbouw van de studierichting is een opeenvolging van de 2de en 3de graad bouw. Na de 2de graad kunnen de leerlingen uit bouwtechnieken en houttechnieken TSO eveneens nog aansluiten. De instroom uit andere studierichtingen is eerder zeldzaam.
Het is ten zeerste aan te raden het 7de specialisatiejaar renovatie bouw te volgen zodat de leerling zich als een volwaardige kandidaat bouwvakman kan aanbieden op de arbeidsmarkt.

Toekomstmogelijkheden

Gezien het ruime stageaanbod komen de meeste leerlingen reeds uitvoerig in contact met de arbeidswereld en verloopt de tewerkstelling zeer vlot. De opleiding laat toe aan de slag te gaan als metselaar, bekister, stukadoor of vloerder.
Een deel van de leerlingen schakelt na enkele jaren beroepservaring over op de functie van werfverantwoordelijke of gaat als zelfstandig aannemer aan de slag.