Scheppersinstituut Wetteren

Lessentabel

5LB 6LB 7FL
Godsdienst 2 2 2
Engels 2
Frans 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Project algemene vakken 4 4 4
Wiskunde 1
Realisaties lassen-constructie (RLC)
        RLC Lassen lab 3
        RLC Lassen-constructie 4 4 3
        RLC Technisch tekenen 2 2
Realisaties lassen-constructie praktijk
        RLC Lassen-constructie praktijk 13 13 6
        RLC Lassen-constructie stage praktijk 2 8
        RLC Plaatbewerking praktijk 6 4
33 34 32

Profiel

In de 2de graad basismechanica werd reeds een basispakket lassen en plaatbewerking aangeboden.
De opleiding in de 3de graad vangt aan met de studie van de te gebruiken materialen en hun impact op het uitvoeren van constructies en bewerken van constructieonderdelen. De technologie, de kenmerken en de werking van gereedschappen, hulpmiddelen en machines om materiaal te verdelen en te plooien komt eveneens uitgebreid aan bod.
De elektrische voorzieningen in machines, gereedschappen en lasprocédés moeten eveneens grondig worden bestudeerd.
Waar aanvankelijk in eenvoudige lasoefeningen de basistechnieken worden aangeleerd, komt men hier tot steeds meer complexe realisaties. Alle mogelijke lasprocédés komen hierbij aan bod en in het laatste jaar komen de leerlingen tot realisaties van de meest uiteenlopende aard. Dit kan gaan van een hekwerk tot een prieel, van uitrusting voor landbouwbedrijven zoals wagens voor het transport van vee tot een voederverdeeltoestel, van transportbanden tot eggen, enz…
Het specialisatiejaar wordt volledig uitgetekend in functie van het behalen van zoveel mogelijk kwalificaties voor fotolassen. Een externe keuringsorganisatie staat garant voor de kwaliteitscontrole op de uitgevoerde werken.
Gedurende de gehele opleiding worden eveneens stages voorzien.

Studietraject

De aangewezen vooropleiding is het volgen van de 2de graad basismechanica . Hierin wordt reeds een basis aangebracht waarop kan worden verder gebouwd in de studierichting lassen-constructie.
Ook leerlingen voor wie het pakket TSO mechanische technieken te weinig praktisch is kunnen hier vlot aansluiting vinden.
Na de 3de graad is het aangewezen om het specialisatiejaar fotolassen te volgen, zodat de kansen op tewerkstelling gevoelig kunnen worden verhoogd.

Toekomstmogelijkheden

Veel leerlingen komen via de stages op de arbeidsmarkt terecht.
Er is vooral ook veel vraag naar leerlingen die ook het specialisatiejaar hebben gevolgd. Hun tewerkstelling situeert zich in een breed spectrum van bedrijven die zich toeleggen op de constructie van machines, bruggen en andere industriële toepassingen.