Scheppersinstituut Wetteren

jij maakt het verschil 01 Onze eerste jaarthemabanner luidt: Jij kan het verschil maken, Begin eraan! 

Omwille van coronamaatregelen was er dit jaar geen startviering in onze kapel om ons jaarthema te lanceren. In plaats hiervan luisterden we samen naar een bezinningsmoment op de speelplaats.

We lieten ons voor dit thema onder andere inspireren door de volgende bijbeltekst uit het evangelie van Matteüs: Gij zijt het zout der aarde.

- In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout zijn kracht verliest, waarmee zal men dan zouten? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.

- In deze bijbeltekst vraagt Jezus ons om smaakvolle mensen te zijn die kiezen voor het goede en op die manier de wereld ook mooier maken. We mogen ons niet laten overdonderen door vb de sociale media met alle ideale plaatjes… zodat we ons terugtrekken in moedeloosheid.
- Wij dienen bewust de stoere keuze te maken om het verschil te maken in deze wereld, in deze school. Denk je soms, wat kan ik dan zo speciaal? Welnu, wij zijn allemaal uniek en hebben gaven en kwaliteiten die ons speciaal maken: humor, troost, empathie, doorzettingsvermogen, zorgzaamheid,… We dienen zelf het zout der aarde te zijn maar wij dienen ook telkens weer anderen hiertoe op te roepen: iedereen kan op zijn/haar eigen manier het zout der aarde zijn. Stel je voor…
- Wat als…jij diegene bent die als eerste…
- opkomt voor een medeleerling die het moeilijk heeft?
- Bewust omgaat met de materialen die je zijn toevertrouwt?
- probeert de negatieve klassfeer in een positieve richting te sturen?
- Anderen moed geeft door jouw vrolijke opmerkingen?
- Vuilnis opraapt van de speelplaats en het in de juiste vuilnisbak gooit?
- Zich houdt aan de verkeersregels voor de veiligheid van zichzelf én van anderen te bewaren?
- zich inzet op school ook al vinden sommigen dat ‘belachelijk’. Goed presteren: daar is toch niets mis mee?!
- Opkomt voor fair play, ook al is het verleidelijk om oneerlijk te spelen?
- Respect en dankbaarheid toont naar ouders en leerkrachten, opvoeders en directie toe door goed mee te werken en tevreden te zijn?
We kunnen deze ‘wat als… ‘ vragen nog eindeloos laten doorgaan…
Jij kan het verschil maken, door te kiezen voor het goede.
Doe jij ook mee aan deze positieve trend? Begin eraan, jij bent aan zet!
In naam van alle collega’s, opvoeders en directie wensen we jullie een heel goed schooljaar toe!