ban_historiek

De geschiedenis van onze school begint in 1778 naar aanleiding van de oprichting van de Koninklijke Buskruitfabriek door Jan-Frans Cooppal. Door de primitieve middelen en werkomstandigheden deden zich vaak ontploffingen voor waardoor veel arbeiders om het leven kwamen. Daardoor bleven veel weeskinderen achter.

 

In 1876 besluiten de nakomelingen van Cooppal een weeshuis te bouwen in de buurt van de fabriek. Het weeshuis wordt, net als de fabriek, onder de bescherming geplaatst van de Heilige Barbara.

In 1878 nemen de broeders van Scheppers de taak op zich om het weeshuis verder uit te bouwen en in te staan voor het onderwijs van de weeskinderen. Om in het onderhoud van de broeders en de kinderen te kunnen voorzien, wordt een – voor die tijd – zeer moderne boerderij gebouwd.  Amper één jaar later worden de eerste afdelingen beroepsonderwijs opgericht: kleermakerij en schoenmakerij. In 1883 wordt de tuinbouwafdeling opgericht, de ‘hovenierderij’.

Het leerlingenaantal van de tuinbouwschool gaat pijlsnel de hoogte in en daardoor krijgt de afdeling haar eigen lokalen en worden de teeltgronden uitgebreid. Tijdens WO I worden de gebouwen een tijd gebruikt als Duitse kazerne. Niettegenstaande alle moeilijkheden blijven de lessen doorgaan en tracht men de moeilijke oorlogsjaren door te komen. Na de oorlogsjaren komt St.-Barbara weer tot leven. In 1920 wordt de afdeling drukkerij opgericht, die na enkele maanden reeds erkend wordt. Daarvoor waren ook de tuinbouwschool, de kleermakerij, de schoenmakerij en de houtbewerking reeds erkend.

Turnzaal
Brouwerij
Kleermakerij
Houtzagerij
Houtzagerij
Internaat

Op aandringen van de inspectie worden vanaf het schooljaar 1952-1953 in de vakschool leerlingen aanvaard vanaf 12 jaar. Alles wordt in orde gebracht voor de erkenning van de afdelingen metaalbewerking en elektriciteit, voor de erkenning van 2 voorbereidende jaren gemeenschappelijk voor beide afdelingen en voor de reclassering van de kleermakerij en schoenmakerij. Dit alles is het begin van de opgang van de technische school …

 

In 1956 komen de vakschool en de tuinbouwschool onder één bestuur. Vanaf dan spreekt men over de ‘Technische Scholen St.-Barbara’. In 1964 – de 125ste verjaardag van de stichting van de Congregatie der Broeders van Scheppers wordt herdacht – worden de Technische Scholen St.-Barbara omgedoopt tot het Technisch Instituut Scheppers. Als eerste in België kwamen in 1969 een specialisatiejaar automechanica A3 en de afdeling ‘lood en zink’, op het niveau hoger secundair onderwijs, tot stand.

In 1989 wordt de eenheidsstructuur ingevoerd: we spreken nog enkel van het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B. Door de oprichting van het eerste jaar industriële wetenschappen wordt de kloof tussen ASO en TSO voor vele ouders iets minder groot. En de afdeling bloeit … De schoolbevolking begint – na een minder goede periode – opnieuw te stijgen. Er worden plannen gemaakt om te vernieuwen en uit te breiden. In 1992 wordt het hoofdgebouw vernieuwd en gemoderniseerd. Er komen nieuwe klaslokalen, labo’s en computerklassen.

In 1994 wordt het nieuwe hoofdgebouw plechtig ingehuldigd. Maar de vernieuwingen zijn nog niet achter de rug. In hetzelfde jaar wordt – naast de vroeger ingerichte specialisatiejaren bloemsierkunst, koeltechnieken en ruwbouwafwerking – het zevende jaar tuinaanleg ingericht. 

In 1995 begint men met de bouw van de werkplaatsen voor de afdelingen ‘bouw’ en ‘autotechnieken’ en worden er nieuwe loodsen gezet voor de afdeling ‘tuinbouw’. Schooljaar 1999-2000: de richting biotechniek wordt gestart en het totale leerlingenaantal schommelt rond de 800. Er worden nog steeds plannen gemaakt voor de verbetering van het onderwijs en van de schoolomgeving. Zo wordt in mei het nieuwe sanitaire blok in gebruik genomen en in juni start men met de aanleg van een nieuwe speelplaats.

Juni 2000 wordt een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de school. Op zaterdag 24 juni wordt onze school geteisterd door een zware brand die de leraarskamer volledig in de as legt en veel schade veroorzaakt aan de rest van de gebouwen. Maar liefst 27 leslokalen worden totaal onbruikbaar. In september 2000 beschikken de leerlingen over een fraaie nieuwe speelplaats en wordt de afdeling tuinbouw uitgebreid. 

 

In mei 2001 wordt gestart met de aanleg van een sportterrein (voetbal, atletiek, … ) en in september 2002 start de afdeling elektrische installaties BSO. In de loop van het schooljaar 2002-2003 worden er opnieuw bouwplannen gesmeed. Een nieuwe leraarskamer en een nieuwe werkplaats voor sanitair en centrale verwarming moeten extra onderkomen bieden.Tijdens het schooljaar 2003 -2004 wordt met man en macht gewerkt aan de realisatie van deze projecten.
Leerkrachten en leerlingen kunnen in mei 2004 terugblikken op een meer dan geslaagde bouwcampagne.

Op 5 juni 2004 vieren we 125 jaar aanwezigheid van de Broeders van Scheppers in Wetteren. In 2005-2006 worden terug 2 nieuwe werkplaatsen (houttechnieken en elektrische installaties) en een nieuwe sportschuur gebouwd. Bovendien werd het machinepark in verschillende afdelingen van de school met nieuwe machines uitgebreid. Op 1 september 2006 wordt voor het eerst de kaap van 1000 leerlingen (1015 lln) overschreden. 

Niet minder dan 140 personeelsleden staan in voor de dagelijkse begeleiding en opvoeding van deze leerlingen. Tijdens de pedagogische studiedag van februari 2007 stelt de directie de plannen voor de nieuwbouw 1ste graad voor aan het personeel. Op 1 september 2007 richten we voor het eerst het 7de specialisatiejaar TSO Automotive op. Deze opleiding is uniek omwille van de intense samenwerking met Volvo.

Vanaf september 2007 wordt gestart met de bouw van het nieuwe klassenblok 1e graad; de leerlingen van het 6de jaar bouw BSO zijn met trots aanwezig op de eerstesteenlegging op 10 mei 2008.
Tegelijk worden twee nieuwe labo’s voor de afdeling biotechnische wetenschappen ingericht. Ondertussen wordt met het nieuwe RTC Aluminium de aanzet gegeven tot de productie van aluminium-constructies. Het opzet is: de opleiding van externen (leerlingen, leerkrachten, bedrijven).

Vanaf september 2009 organiseert de school vanaf de tweede graad de richting Plant Dier Milieu (TSO en BSO).

Voor een grote bedrijvigheid zorgen ook de vele onderhouds- en verfraaiingswerken. Het nieuwe opvoedingsproject verstevigt de band met de waarden die ons door onze stichter werden overgeleverd. Het totaal nieuwe blauwrood-schoollogo wordt voorgesteld in mei 2010, en legt het accent op zorgverbreding.

De villa wordt voorbereid op z’n nieuwe bestemming: onderdak bieden voor de ondertussen goedgekeurde kinderopvang ‘t Schepperken en voor administratieve diensten. Het leerlingenaantal situeert zich stabiel rond de 1000. Op 1 september 2011 trekken de 6 klasjes 1B als eerste bewoners naar de nieuwbouw eerste graad; op 3 september 2012 volgen alle 1A- en 1IWBIO- klassen. Diverse initiatieven dragen bij tot de naambekendheid: nieuwe brochures, een nieuwe (succesvolle) aanpak voor het oudleerlingenfeest, contacten met de pers … Meer dan 1000m² zonnepanelen zorgen voor de aanlevering van een deel van de benodigde dagdagelijkse energie. Het recruteringsgebied voor nieuwe leerlingen breidt zich uit, en vooral de afdeling tuinbouw stijgt in aantal leerlingen.

Op 1 september 2017 klokken we af op 1200 leerlingen: een nieuw recordaantal. In 2020 wordt de nieuwe werkplaats hout in gebruik genomen, een vloeroppervlakte van nagenoeg 2500 m². Volop ruimte om de uitbreiding van het leerlingenaantal op te vangen in deze afdeling.

 

Intussen voorzien we een nieuwbouw voor de afdeling autotechnieken, start van de werken is voorzien in het najaar 2023.