De voorbije jaren werd sterk ingezet op de versterking van onze ICT- infrastructuur. Ons WiFi-netwerk werd uitgebreid en onze servers werden geoptimaliseerd.

We zijn klaar geraakt om alle leerlingen van onze school sinds 1 september 2022 de lessen te laten volgen mits ondersteuning van een laptop. Het gebruik van een laptop kan er voor zorgen dat de lessen aantrekkelijker en uitdagender worden gemaakt. De leerwinst die leerlingen uit het gebruik van een laptop halen, is een belangrijke troef. Door technologische vernieuwingen verandert de leerstijl van leerlingen. Bovendien worden de gangbare schoolboeken sterk verrijkt met een aanbod van allerlei digitaal lesmateriaal en maakt een laptop het mogelijk om aan te sluiten bij de individuele capaciteiten van een leerling.

Onze school wil geen enkele ouder of leerling verplichten om een laptop aan te kopen of te huren bij een bepaald bedrijf of organisatie. Iedereen heeft de vrije keuze. Het is wel zo dat we verwachten dat de laptop die uw zoon of dochter meebrengt, voldoet aan een aantal specifieke vereisten. Meer informatie hierover vindt u in onze laptopbrochure.