Kiezen voor 2A
STEM-Wetenschappen

 • Algemene basisvorming van 2A
 • De vakken van de algemene vorming worden aangevuld met uitbreidingsleerstof
 • 1 uur extra wiskunde als verdieping
 • Klaviervaardigheid als ondersteuning voor de digitalisering
 • STEM-vakken waarin leerlingen theorie en praktijk integreren door middel van projectmatig werken. De leerlingen tekenen deze projecten in 3D met specifieke software (CAD)

Lessentabel
2IW Wetenschappen

Lessentabel - 2IW

OmschrijvingLesuren
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Beeld2
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
ICT1
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding1
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Wiskunde4
Wiskunde remediëring1
Wiskunde verdieping1
Techniek2
STEM Wetenschappen5

Lessentabel
2BIO

Lessentabel - 2BIO

OmschrijvingLesuren
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Beeld2
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
ICT1
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding1
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Wiskunde4
Wiskunde remediëring1
Wiskunde verdieping1
Techniek2
STEM Wetenschappen-biotechnieken5

2IW - STEM wetenschappen

2BIO - STEM Wetenschappen

Profiel van de richting

 • De realisaties van de projecten zijn gebaseerd op autonoom onderzoeken, ontwerpen en probleemoplossend denken.
 • De realisaties van de projecten zijn gebaseerd op autonoom onderzoeken, ontwerpen en probleemoplossend denken.
 • Computationeel denken (programmeren) om een probleem op te lossen.
 • Computationeel denken (programmeren) om een probleem op te lossen.
 • In de richting Industriële wetenschappen situeren de projecten zich vooral in de domeinen mechatronica, constructies, communicatie- en informatietechnologie.
 • In de richting Biotechnologische wetenschappen situeren de projecten zich vooral in het domein levenswetenschappen, zoals het onderzoeken van organismen en stoffen (bv. eiwitten en vetten).
 • De meeste van deze leerlingen zullen in de 2de graad een richting uit de D-finaliteit volgen. Dit wil zeggen dat ze na 6 jaar secundair verder studeren.
 • De meeste van deze leerlingen zullen in de 2de graad een richting uit de D-finaliteit volgen. Dit wil zeggen dat ze na 6 jaar secundair verder studeren.
 • Deelname aan FIRST Lego League als vakoverschrijdend project.

Profiel van de leerling

 • Een goede studie- en werkmethode is noodzakelijk aangezien deze leerlingen worden voorbereid op hoger onderwijs of de universiteit.
 • Een goede studie- en werkmethode is noodzakelijk aangezien deze leerlingen worden voorbereid op hoger onderwijs of de universiteit.
 • Uitgesproken interesse in wiskunde, programmeren, zelf ontwerpen en realiseren van technische systemen.
 • Uitgesproken interesse in wiskunde, microscopie, voedingstoffen, micro-organismen…

Studietraject

2IW - STEM wetenschappen

Profiel van de richting

 • De realisaties van de projecten zijn gebaseerd op autonoom onderzoeken, ontwerpen en probleemoplossend denken.
 • Computationeel denken (programmeren) om een probleem op te lossen.
 • In de richting Industriële wetenschappen situeren de projecten zich vooral in de domeinen mechatronica, constructies, communicatie- en informatietechnologie.
 • De meeste van deze leerlingen zullen in de 2de graad een richting uit de D-finaliteit volgen. Dit wil zeggen dat ze na 6 jaar secundair verder studeren.
 • Deelname aan FIRST Lego League als vakoverschrijdend project.

Profiel van de leerling

 • Een goede studie- en werkmethode is noodzakelijk aangezien deze leerlingen worden voorbereid op hoger onderwijs of de universiteit.
 • Uitgesproken interesse in wiskunde, programmeren, zelf ontwerpen en realiseren van technische systemen.

Studietraject

2BIO - STEM Wetenschappen

Profiel van de richting

 • De realisaties van de projecten zijn gebaseerd op autonoom onderzoeken, ontwerpen en probleemoplossend denken.
 • Computationeel denken (programmeren) om een probleem op te lossen.
 • In de richting Biotechnologische wetenschappen situeren de projecten zich vooral in het domein levenswetenschappen, zoals het onderzoeken van organismen en stoffen (bv. eiwitten en vetten).
 • De meeste van deze leerlingen zullen in de 2de graad een richting uit de D-finaliteit volgen. Dit wil zeggen dat ze na 6 jaar secundair verder studeren.

Profiel van de leerling

 • Een goede studie- en werkmethode is noodzakelijk aangezien deze leerlingen worden voorbereid op hoger onderwijs of de universiteit.
 • Uitgesproken interesse in wiskunde, microscopie, voedingstoffen, micro-organismen…

Studietraject

Kiezen voor 2A
STEM-Technieken A

 • Algemene basisvorming van 2A
 • STEM-vakken waarin leerlingen theorie en praktijk integreren door middel van projectmatig werken. De leerlingen tekenen deze projecten in 3D met specifieke software (CAD)

Lessentabel

Lessentabel - 2EMT

OmschrijvingLesuren
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Beeld2
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding1
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Wiskunde4
Wiskunde remediëring1
ICT1
Techniek2
STEM Mechanica-elektriciteit5

Lessentabel

Lessentabel - 2HBT

OmschrijvingLesuren
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Beeld2
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding1
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Wiskunde4
Wiskunde remediëring1
ICT1
Techniek2
STEM Hout3
STEM Bouw2

Lessentabel

Lessentabel - 2PT

OmschrijvingLesuren
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Beeld2
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding1
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Wiskunde4
Wiskunde remediëring1
ICT1
Techniek2
STEM Tuinbouw-toegepaste wetenschappen5

2EMT - STEM-Technieken A

2HBT - STEM-Technieken A

2PT - STEM-Technieken A

Profiel van de richting

 • In de projecten gaat men onderzoekend leren om technische systemen te realiseren, gebruik makend van materialen en technieken uit de vakgebieden:
  • Mechanica
  • Elektriciteit 
 • In de projecten gaat men onderzoekend leren om technische systemen te realiseren, gebruik makend van materialen en technieken uit de vakgebieden:
  • Hout
  • Bouw
 • In de projecten gaat men onderzoekend leren om technische systemen te realiseren, gebruik makend van materialen en technieken uit de vakgebieden:
  • Agrotechnieken
  • Biotechnieken
 • Basis computationeel denken (programmeren)
 • Basis computationeel denken (programmeren)
 • Basis computationeel denken (programmeren)
 • De meeste van deze leerlingen zullen in de 2de graad een richting uit de D/A-finaliteit volgen. Dit wil zeggen dat ze na 6 jaar secundair ofwel verder studeren ofwel op de arbeidsmarkt aan de slag gaan
 • De meeste van deze leerlingen zullen in de 2de graad een richting uit de D/A-finaliteit volgen. Dit wil zeggen dat ze na 6 jaar secundair ofwel verder studeren ofwel op de arbeidsmarkt aan de slag gaan
 • De meeste van deze leerlingen zullen in de 2de graad een richting uit de D/A-finaliteit volgen. Dit wil zeggen dat ze na 6 jaar secundair ofwel verder studeren ofwel op de arbeidsmarkt aan de slag gaan

Profiel van de leerling

 • Naast interesse in de STEM-component blijft de aandacht voor de algemene vakken belangrijk
 • Uitgesproken interesse voor Mechanica en/of Elektriciteit
 • Naast interesse in de STEM-component blijft de aandacht voor de algemene vakken belangrijk
 • Uitgesproken interesse voor Hout en/of Bouw
 • Naast interesse in de STEM-component blijft de aandacht voor de algemene vakken belangrijk
 • Uitgesproken interesse voor Plant, Dier en Milieu

Studietraject

2EMT - STEM-Technieken A

Profiel van de richting

 • In de projecten gaat men onderzoekend leren om technische systemen te realiseren, gebruik makend van materialen en technieken uit de vakgebieden:
  • Mechanica
  • Elektriciteit 
 • Basis computationeel denken (programmeren)
 • De meeste van deze leerlingen zullen in de 2de graad een richting uit de D/A-finaliteit volgen. Dit wil zeggen dat ze na 6 jaar secundair ofwel verder studeren ofwel op de arbeidsmarkt aan de slag gaan

Profiel van de leerling

 • Naast interesse in de STEM-component blijft de aandacht voor de algemene vakken belangrijk
 • Uitgesproken interesse voor Mechanica en/of Elektriciteit

Studietraject

2HBT - STEM-Technieken A

Profiel van de richting

 • In de projecten gaat men onderzoekend leren om technische systemen te realiseren, gebruik makend van materialen en technieken uit de vakgebieden:
  • Hout
  • Bouw
 • Basis computationeel denken (programmeren)
 • De meeste van deze leerlingen zullen in de 2de graad een richting uit de D/A-finaliteit volgen. Dit wil zeggen dat ze na 6 jaar secundair ofwel verder studeren ofwel op de arbeidsmarkt aan de slag gaan

Profiel van de leerling

 • Naast interesse in de STEM-component blijft de aandacht voor de algemene vakken belangrijk
 • Uitgesproken interesse voor Hout en/of Bouw

Studietraject

2PT - STEM-Technieken A

Profiel van de richting

 • In de projecten gaat men onderzoekend leren om technische systemen te realiseren, gebruik makend van materialen en technieken uit de vakgebieden:
  • Agrotechnieken
  • Biotechnieken
 • Basis computationeel denken (programmeren)
 • De meeste van deze leerlingen zullen in de 2de graad een richting uit de D/A-finaliteit volgen. Dit wil zeggen dat ze na 6 jaar secundair ofwel verder studeren ofwel op de arbeidsmarkt aan de slag gaan

Profiel van de leerling

 • Naast interesse in de STEM-component blijft de aandacht voor de algemene vakken belangrijk
 • Uitgesproken interesse voor Plant, Dier en Milieu

Studietraject