Pedagogisch project

Als Scheppersschool dragen wij een naam met anderhalve eeuw onderwijstraditie en maken wij deel uit van een congregatie die wereldwijd scholen 35 telt.

Onze stichter Victor Scheppers kiest, vanuit zijn evangelische bewogenheid en de maatschappelijke realiteit waar hij als jonge priester getuige van is, uitdrukkelijk voor de opvoeding en begeleiding van jongeren die dit het meest nodig hebben. Zijn voortdurende aanwezigheid bij de leerlingen, met hen spelen en samen ravotten, zijn voorwaarden om orde, discipline en toewijding aan de studie te verkrijgen. Zijn ultieme doelstellingen van scholing en opvoeding zijn: godsdienstigheid, deugdzaamheid en een onbaatzuchtige inzet voor de medemensen.

Vorming van het verstand is voor hem slechts één aspect van de persoonlijkheid van jongeren; ook karakter- en gemoedsvorming zijn belangrijk. Sport en spel zorgen voor gezonde ontspanning. Strengheid en zachtmoedigheid gaan bij Victor Scheppers hand in hand.

Zijn levensspreuk, “Honor Deo, Labor mihi, Utilitas proximo.”, wat betekent: “Aan god de eer, aan mij het werk, aan onze naasten het nut.”, is tot op de dag van vandaag nog steeds een van de peilers van ons pedagogisch, opvoedingsproject.

Vanuit onze christelijke traditie willen we leerlingen voorbereiden op een geslaagde toekomst. Omdat veranderingen in de maatschappij elkaar voortdurend opvolgen, besteden we aandacht aan vaardigheden rond samenwerken. We stimuleren het kritisch denkvermogen en leren leerlingen probleemoplossend denken.