STUDIERICHTINGEN 3e GRAAD

banner1

Technologische wetenschappen en engineering TWE

Technologische wetenschappen en engineering is een doorstroomrichting. Dit wil zeggen dat de opleiding gericht is op het verder studeren aan de universiteit of hogeschool in richtingen zoals engineering, technologie, informatica … . De meeste leerlingen zullen daar een masteropleiding volgen. Om je daarop voor te bereiden bieden we je acht uur wiskunde aan in de derde graad. Het niveau van de wiskunde is dus heel hoog met een extra aanbod aan verdiepingsleerstof. Dit maakt het mogelijk om de wetenschappelijke vakken meer theoretisch te benaderen. Zo worden chemie,  biologie, elektriciteit-elektronica en mechanica op een hoog niveau aangeboden, aangevuld met stromingsmechanica, thermodynamica en informaticawetenschappen. De andere algemene vakken zijn ook op een niveau dat afgestemd is op hogere studies.

De opleiding verschaft je een diepgaande theoretisch onderbouwde kennis op vlak van technologie, innovatieve technieken, engineeringsprincipes en wetenschappelijke concepten. Je leert onderzoeken, probleemoplossend denken, experimenteren en ontwerpen om complexe problemen op te lossen. Hierbij is het vak engineering de kers op de taart waarin je verbanden legt tussen verschillende leerinhouden en vakken.

Doorheen dit hele lessenpakket speelt informatica en ICT een sleutelrol. Zo zal je de ontwerpen die je tekent met een CAD-programma door automatiseringen realiseren. Je programmeert en ontwerpt sturingen voor machines. Je gebruikt tijdens je opleiding geavanceerde toestellen en machines om je ontwerp in een prototype vorm te geven.

De vaardigheden, zoals teamwork, kritisch denken en probleemoplossende denken die je bij ons leert, zijn van onschatbare waarde in je verdere opleiding en loopbaan. De opleiding opent de deuren naar diverse carrièremogelijkheden in de technologische sector, zoals ingenieur, softwareontwikkelaar … na het behalen van een bijkomend diploma in hoger onderwijs.

Mechatronica MTO

Mechatronica is een doorstroomrichting. Het biedt een solide basis om verder te studeren aan de hogeschool.

Je bestudeert vakken zoals mechanica, elektriciteit, informatietechnologieën en automatiseringstechnieken om een diepgaand begrip van mechatronische systemen te verwerven. Je gaat onderzoekend, experimenterend, transfergericht en exploratief aan het werk binnen deze kernvakken om complexe systemen te ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden. De vijf uur wiskunde is op een hoog niveau om je goed voor te bereiden op het hoger onderwijs.

Dit leertraject met een stevige basis wiskunde omvat zowel theoretisch onderwijs als praktische ervaring. Je denkt in functie van het concept en je bent vaardig in het ontwikkelen van automatisaties en sturingen. Je bent dus geboeid door het ontwikkelen en beheren van geavanceerde technologische systemen en je wil graag bijdragen aan innovatie binnen de industrie. De kennis van elektronica en elektriciteit en de verworven ICT-vaardigheid bieden een basis om complexe geautomatiseerde industriële processen te ontwerpen en uit te testen in een proefopstelling.

Je leert teamgericht probleemoplossend en kritisch denken in verschillende vakken. Deze vaardigheden zijn van onschatbare waarde in de snel evoluerende technologische sector. De succeservaringen van onze leerlingen vormen voor hen een stimulans om verder te willen leren, meer te willen kennen en kunnen. Dit geeft hen de moed om door te gaan en nooit op te geven.

Mechatronica-afgestudeerden zijn na het volgen van een opleiding in hoger onderwijs goed voorbereid op een carrière in industrieën zoals automobielindustrie, productie, robotica en klimatisering, waar ze aan de slag kunnen als automatiseringstechnici, energietechnici, machineontwerper of HVAC-specialist die verwarmings-, koel- en luchtbehandelingssystemen moet ontwerpen en dimensioneren.

Biotechnologische en chemische wetenschappen BIO

Biotechnologische en chemische wetenschappen is een doorstroomrichting. Dit wil zeggen dat je voorbereid wordt op het verder studeren aan de universiteit of hogeschool. De meeste leerlingen zullen daar een masteropleiding volgen. Een professionele bachelor kan ook.

Deze richting combineert een brede algemene vorming met een stevig pakket wiskunde en wetenschappen. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren, kritisch denken vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. De kennis uit deze vakgebieden brengen we samen om innovatieve oplossingen te bieden voor wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen. Je denkt vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnologische problemen.

Praktische laboratoriumervaring is een integraal onderdeel van het curriculum, je voert experimenten uit en doet onderzoek naar biologische en chemische processen. Hierbij ga je processen van de levende natuur aanwenden en aanpassen om ze nuttig te maken voor mens en samenleving. Je gebruikt/bestudeert planten, dieren, micro-organismen en afgeleide producten binnen diverse biotechnologische domeinen zoals in de voedingstechnologie, de waterzuivering, de plantenveredeling, de farmacie, de cel- en gentechnologie… In de derde graad worden de laboproeven afgewisseld met leren op locatie. Zo maak je kennis met diverse biochemische processen en analysetechnieken.

Deze richting biotechnologische en chemische wetenschappen bereidt je voor op een breed scala aan carrières in de biotechnologie, farmaceutische industrie, chemische engineering, dierenarts, kinesitherapie, milieuwetenschappen en medisch onderzoek.

Bouwtechnieken BT

Bouwtechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onderzoekend en projectgericht inzichten in bouwmaterialen, bouwmethoden, bouwknopen, constructies en technologische wetenschappen. Je bent vaardig in het gebruik van digitale technologieën zowel bij de voorbereiding, het opmaken van projectdossiers, het modelleren in 3D met CAD, het uitvoeren van 3D-metingen (topografische toepassingen) en het realiseren van bouwknopen voor BEN- en passiefprojecten. Je leert met de VR-bril bepaalde attitudes aan bij de plaatsing van rioleringen, het uitwerken van bouwknopen en het plaatsen van systeembekistingen door middel van Virtual Reality training.

Onze school is trots op de vele praktische bouwrealisaties die ze de afgelopen 20 jaar met eigen leerlingen verwezenlijkt heeft. Onder meer de renovatie en de bouw van de vele praktijkzalen voor de afdeling sanitair, hout, lassen, tuinbouw, het gebouw voor de eerstejaars, de villa in de schooltuin, de drukkerij, het leerlingensecretariaat…. Ook jij zal samen met de andere leerlingen van bouw participeren in deze realisaties. In tegenstelling tot de leerlingen in de A-finaliteit bouw verdiepen en overstijgen de leerlingen uit bouwtechnieken de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven.

Je ontwerpt, modelleert en realiseert bouwkundige oplossingen met aandacht voor circulair en duurzaam bouwen, waardoor je bewust wordt van de nieuwste ontwikkelingen in de bouwsector. Je verwerft inzichten in veiligheidsvoorschriften, ergonomie en milieu. Je volgt bouwprocessen op en denkt in functie van de kwaliteitsbewaking.

Je krijgt een technologische opleiding, nodig voor een correcte uitvoering van funderingen, bouwknopen, metselwerken, betonwerken, plaatsing van isolatie, huisriolering, houtconstructies…

Je ontwikkelt praktische vaardigheden en kennis die nodig is voor een carrière in de bouwsector, zoals werfleider, technisch tekenaar … of je kan je verder specialiseren in bouw-gerelateerde studies in het hoger onderwijs.

Houttechnieken HT

Houttechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onderzoekend en projectgericht inzichten in massieve houtsoorten, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologieën, houtconstructies en technologische wetenschappen. Je bent vaardig in het gebruik van digitale technologieën, zowel bij de voorbereiding, het opmaken van het projectdossier, de kostprijsberekening, het uitvoeren van 3D-metingen, het modelleren in 3D met CAD-tekenen, het toepassen van CAM en het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Je denkt in functie van het technisch proces, uit te voeren met onze vijfassige CNC-gestuurde houtbewerkingsmachines die je programmeert met het programma Bsolid en daarna ook bedient.

In tegenstelling tot de leerlingen in de A-finaliteit hout, verdiepen en overstijgen de leerlingen uit houttechnieken de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven.

Je krijgt een technologische opleiding en er wordt aandacht besteed aan materiaalonderzoek, waarbij via labo-onderzoek testen worden uitgevoerd om de kwaliteiten/verschillen na te gaan van verschillende houtsoorten, lijmen, lakken en verbindingstechnieken. Je ontwerpt, modelleert en realiseert hout-gerelateerde oplossingen met aandacht voor circulaire economie, duurzaam bouwen/wonen, duurzaam bosbeheer, veiligheid, ergonomie en milieuvriendelijke houtverwerking. Fijn-motorische vaardigheden zijn een meerwaarde bij de praktische realisaties, zoals trappen, interieur, kleinmeubel en buitenschrijnwerk.

Je wordt voorbereid op een loopbaan in de hout- en meubelindustrie, in een bedrijf of als zelfstandig ondernemer. Wie wil kan zich verder specialiseren in bouw/hout-gerelateerde studies in het hoger onderwijs.

Agrotechnieken Plant PT

Agrotechnieken plant is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je krijgt een natuurwetenschappelijke en agrarische vorming met focus op plantaardige productie. De wetenschappelijke vorming wordt verder uitgediept in de vakken chemie, fysica en biologie.

In tegenstelling tot de leerlingen in de A-finaliteit, verdiepen en overstijgen deze leerlingen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven.

Je bestudeert de levensprocessen bij planten door studie en onderzoek van de fysiologische kenmerken. Je verwerft zowel in de theorie als in de praktijk expertise op het vlak van ontwikkeling, vermeerdering en verzorging van planten. Je verwerft inzichten, technieken en kennis over de bodem, het klimaat en alle processen binnen een ecosysteem om te komen tot duurzame oplossingen en keuzes met kennis van sectorspecifieke wetgeving met het oog op een economisch rendabele productie. Agro-ecologie vormt de rode draad doorheen de opleiding. Je wendt de wetenschappelijke kennis aan om via onderzoekend leren op een duurzame, kwaliteitsvolle, plantvriendelijke manier te zorgen voor het levend materiaal. Je maakt gebruik van vakgerelateerde gereedschappen, machines, materialen en grondstoffen. Je behaalt je fytolicentie P2. Via korte keten verkopen we de groenten en planten die jij kweekt aan een faire prijs in onze schoolwinkel.

Naast deze basisvorming biedt de school je een aanvullend pakket voor tuinaanleg en tuinonderhoud, zowel op het vlak van theorie, ontwerp en praktijk. Je leert de basistechnieken voor het tekenen, aanleggen en verzorgen van een tuin.

Je wordt voorbereid om te werken in de tuinbouwsector, hetzij in de productie of in de verwerking van tuinbouwgewassen. Je krijgt voldoende bagage mee om een bacheloropleiding aan te vatten, bijvoorbeeld in de tuinarchitectuur of agro- en biotechnologie.

Mechanische vormgevingstechnieken MVT

Mechanische vormgevingstechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onderzoekend en projectgericht inzichten in mechanica, materiaalleer en thermodynamica. Je krijgt een technologische opleiding en je wordt vaardig in CAD-tekenen, verspanende en niet-verspanende technieken, mechanische montage/demontagetechnieken, onderhouds- en diagnosetechnieken. Via een CAD/CAM-toepassing modelleer en vervaardig je werkstukken met een computergestuurde vormgevingsmachine. Je bestudeert technische tekeningen, ontwerpprincipes en je leert CNC-gestuurde bewerkingsmachines aansturen.

In tegenstelling tot de leerlingen in een A-finaliteit, verdiepen en overstijgen deze leerlingen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Je realiseert producten in ferro, non-ferro- en kunststofmaterialen.

Op onze school krijg je hier bovenop een aantal uren lassen, waarin zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden aan bod komen. Wie zich nog extra wil voorbereiden op hoger onderwijs kan ook nog elektriciteit als optie erbij nemen.

Je wordt voorbereid op een carrière in de mechanische- en productie-industrie, waar je werkt als mechanisch ontwerper, technisch tekenaar… Je krijgt de kans om betrokken te zijn bij het creëren en optimaliseren van mechanische systemen en producten en je speelt een cruciale rol in de technologische vooruitgang.

In het voortgezet onderwijs kan je opteren voor bijvoorbeeld een professionele bachelor onderhoudstechnologie, ontwerp-  en productietechnologie of industrieel productontwerp.

Elektrotechnieken ET

Elektrotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onderzoekend en projectgericht inzichten in elektriciteit-elektronica, elektropneumatica en thermodynamica. Je krijgt een technologische opleiding en je wordt vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, CAD-tekenen, elektrische montage/demontagetechnieken, installatietechnieken, onderhoudstechnieken en diagnose van elektrische installaties.

In tegenstelling tot de leerlingen in de A-finaliteit elektriciteit, verdiepen en overstijgen deze leerlingen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Je bestudeert elektrische circuits, elektronische componenten en elektrische installaties om een diepgaand begrip van elektriciteit en elektronica te verwerven.

Je bent sterk in diagnose en het toepassen van handelingen in functie van ontwerp, installatie, automatisatie en onderhoud van elektrotechnische systemen in residentiële, tertiaire en industriële context. Je leert werken met geavanceerde elektronische apparatuur, wat van onschatbare waarde is in de moderne technologische samenleving.

Een grondige kennis over domotica is een extra accent dat onze school er graag aan toevoegt.

Je wordt voorbereid op een carrière in de elektrische en elektronische industrie, waar je kan werken als elektrotechnicus, elektricien, technische installateur of je kan je specialiseren in gebieden zoals energiebeheer en automatisering.

Hoger onderwijs behoort zeker tot de mogelijk in gerelateerde studierichting zoals energiemanagement, procesautomatisering.

Koel- en warmtetechnieken KWT (NIEUW)

Koel- en warmtetechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onderzoekend en projectgericht inzichten in elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica en thermodynamica. Je krijgt een technologische opleiding en je wordt vaardig in installatietechnieken, instellen van regelingen, onderhouden en herstellen van sanitaire- en verwarmingsinstallaties, ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties, koelinstallaties. Je behaalt het certificaat koeltechniek.

In tegenstelling tot de leerlingen in de A-finaliteit, verdiepen en overstijgen deze leerlingen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Je bestudeert de principes van warmteoverdracht, klimaatbeheersing en energie-efficiënte warmte/ventilatie/koelsystemen en je gebruikt deze kennis om in de praktijk koelinstallaties, ventilatie- en verwarmingssystemen te ontwerpen, installeren en onderhouden. Je leert over energiezuinige technologieën en milieubescherming, wat essentieel is gezien de groeiende focus op duurzaamheid in de HVAC-sector (Heating, ventilation and aircondtioning). De school onderhoudt goede contacten met bedrijven en fabrikanten om deze richting te ondersteunen op vlak van materiaal en kennis.

Je wordt voorbereid op een carrière als HVAC-technieker, installateur of onderhoudsmedewerker, waar je betrokken wordt bij het creëren van comfortabele en efficiënte binnenklimaten in gebouwen. Koel- en warmtetechnieken biedt studenten een specialisatie in een technisch vakgebied dat van cruciaal belang is voor zowel de bouwsector als de milieubescherming, met tal van mogelijkheden voor werkgelegenheid en professionele groei. Verder studeren in hoger onderwijs behoort eveneens tot de mogelijkheden in richtingen zoals klimatisatie, energietechnologie, automatisering.

Industriële ICT (NIEUW)

Industriële ICT is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onderzoekend en projectgericht inzichten in informatica, elektriciteit, elektronica, elektropneumatica. Je krijgt een technologische opleiding en je wordt vaardig in het gebruik van programmeerbare sturingen, regelsystemen, sensoren, actuatoren en automatiseringen. Je leert systemen en netwerken installeren, configureren, beveiligen en onderhouden.

In tegenstelling tot de leerlingen in de A-finaliteit, verdiepen en overstijgen deze leerlingen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Tijdens het programmeren van applicaties ontwikkel je probleemoplossende vaardigheden, welke samen met de theoretische kennis cruciaal zijn in tal van jobs in diverse sectoren.

Je wordt voorbereid op een carrière in de industriële automatisering als technieker of systeembeheerder. Je wordt betrokken bij het optimaliseren van productieprocessen, het verminderen van downtime en het vergroten van de efficiëntie in de industrie, wat van groot belang is voor moderne productiebedrijven.

Verder studeren behoort zeker tot de mogelijkheden. Logische vervolgopleidingen zijn een graduaat of een professionele bachelor binnen het STEM-domein, zoals bijvoorbeeld internet of things, programmeren, systeem- en netwerkbeheer, elektronica-ICT, automatisering, informatiemanagement en multimedia.

Autotechnieken AT

Autotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onderzoekend en projectgericht inzichten in autotechnieken, elektriciteit-elektronica, mechanica en thermodynamica. Je krijgt een technologische opleiding en je wordt vaardig in auto-elektriciteit-elektronica, elektropneumatica, elektrohydraulica, montage/demontagetechnieken, motortechnologie, EOBD, onderhouds- en diagnosetechnieken in een context van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Je ontwikkelt vaardigheden in probleemoplossing en precisie, wat essentieel is in de complexe en technologisch geavanceerde wereld van de autotechniek.

In tegenstelling tot de leerlingen in een A-finaliteit verdiepen en overstijgen deze leerlingen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Je bent in staat om effectieve handelingen te stellen.

In de opleiding wordt rekening gehouden met de evolutie van de voertuigen, zoals hybride/elektrische wagens en waterstofauto’s. Ook de nieuwe comfortsystemen zoals start- en stopsysteem, parkeerhulp, rijassistentie… komen aan bod.

Je wordt voorbereid op een carrière als autotechnicus, monteur of technisch expert in de automotive sector. Je krijgt de kans om te werken aan de nieuwste autotechnologieën om zo bij te dragen aan de mobiliteit en veiligheid van voertuigen op de weg. Wie wil kan zich verder specialiseren via auto-gerelateerde studies in hoger onderwijs.

Afwerking Bouw AB (NIEUW!)

Afwerking bouw is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsfinaliteit. Je maakt kennis met bouwmaterialen, grondstoffen, constructies en toepassingen binnen de afwerkfase van bouwprojecten. Je ontwikkelt vaardigheden voor het realiseren van dekvloeren, vloer- en tegelwerk, droogbouwsystemen, binnen- en buitenbepleistering. Via projecten verwerf je basis-theoretische inzichten waarbij zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulair bouwen de rode draad vormen. Je leert binnen een veilige leersituatie meer zelfstandig functioneren en je bent in staat om concrete uitdagingen aan te pakken bij het afwerken van bouwkundige projecten voor BEN- en passiefprojecten. Je maakt gebruik van digitale technieken om je project voor te bereiden, bij het opmaken van een projectdossier en in het CAD-tekenen.

De afdeling bouw is al tientallen jaren een vaste waarde op onze school. De talrijke bouwrealisaties van onze leerlingen zijn daar het levende bewijs van. We bouwden met onze leerlingen de las- en houtafdeling, BEN-lokalen voor de tuinbouwafdeling en het volledige gebouw voor onze eerstejaars. De werkplaats van mechanica werd omgevormd tot een energiezuinig gebouw. Daarnaast realiseerden de leerlingen tal van grote renovaties zoals de villa in onze schooltuin, het nieuwe labo voor de richting technologische wetenschappen, de drukkerij, sanitaire ruimtes voor de leerlingen en het personeel en het leerlingensecretariaat. Het is bijzonder boeiend voor de leerlingen om hun praktische training te kunnen koppelen aan concrete en blijvende constructies. Wil jij ook deel uitmaken van dit trotse bouwteam?

Je wordt voorbereid op een loopbaan als stukadoor, vloerder … Door het kwalitatief hoogstaande karakter van deze opleiding op onze school kan je aan de slag als zelfstandige aannemer in de afwerkingssector.

Ruwbouw RB

Ruwbouw is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsfinaliteit. Je maakt kennis met bouwmaterialen, grondstoffen en constructies in functie van de ruwbouwwerkzaamheden. Je ontwikkelt vaardigheden voor het realiseren van bouwknopen, siermetselwerk, huisriolering, bekistingen, wapeningen en betonwerken. Via projecten die zich concentreren op de beginfase van het bouwproces verwerf je basis-theoretische inzichten. Je leert binnen een veilige leersituatie meer zelfstandig functioneren en je bent in staat om concrete uitdagingen aan te pakken. Je verdiept je in het realiseren van bouwknopen van bouwkundige projecten voor BEN- en passiefprojecten waarbij zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulair bouwen de rode draad vormen. Je maakt gebruik van digitale technieken om je project voor te bereiden, bij het opmaken van een projectdossier en in het CAD-tekenen. Je leert met de VR-bril bepaalde attitudes aan bij de plaatsing van rioleringen, het uitwerken van bouwknopen en het plaatsen van systeembekistingen door middel van Virtual Reality training.

De afdeling bouw is al tientallen jaren een vaste waarde op onze school. De talrijke bouwrealisaties van onze leerlingen zijn daar het levende bewijs van. We bouwden met onze leerlingen de las- en houtafdeling, BEN-lokalen voor de tuinbouwafdeling en het volledige gebouw voor onze eerstejaars. De werkplaats van mechanica werd omgevormd tot een energiezuinig gebouw. Daarnaast realiseerden de leerlingen  tal van grote renovaties zoals de villa in onze schooltuin, het nieuwe labo voor de richting technologische wetenschappen, de drukkerij en het leerlingensecretariaat. Het is bijzonder boeiend voor de leerlingen om hun praktische training te kunnen koppelen aan concrete en blijvende constructies. Wil jij ook deel uitmaken van dit trotse bouwteam?

Je wordt voorbereid op een loopbaan als metselaar, betonarbeider… Door het kwalitatief hoogstaande karakter van deze opleiding op onze school kan je aan de slag als zelfstandige aannemer in de ruwbouwsector.

Groenaanleg en -beheer GA

Groenaanleg en -beheer is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsfinaliteit. Je krijgt een praktische agrarische vorming met focus op groenaanleg en groenbeheer. Je leert tuinen, parken en andere groene ruimten aanleggen volgens agro-ecologische principes en volgens ontwerp van de opdrachtgever. Je onderhoudt en beheert tuinen, parken en groene ruimten om ze in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens het ontwerp of wensen van de opdrachtgever.

Je gaat praktisch aan de slag met planten en groenvoorziening binnen de brede context van tuinen, parken en groene ruimten. Je leert binnen een veilige leersituatie meer zelfstandig functioneren en je bent in staat om concrete uitdagingen aan te pakken. Je creëert aantrekkelijke en functionele groene ruimten door planten en bomen te selecteren, aan te planten en te onderhouden.

Aanvullend verwerf je kennis op het vlak van ontwikkeling, vermeerdering en verzorging bij planten. Je hebt hierbij aandacht voor duurzaamheid, milieu, behoud van groene ruimten en ecologie.

Je wordt voorbereid op een loopbaan in de groensector en voor aanleg en beheer van tuinen en natuurlijke omgevingen.

Groendecoratie GD (NIEUW!)

Groendecoratie is een veelzijdige praktijkgerichte studierichting in de arbeidsfinaliteit. Je krijgt een praktische agrarische vorming met focus op groendecoratie. Je leert bloemen en planten verzorgen, verwerken, verkopen en verpakken. Je leert klassieke, moderne en experimentele bloemen- en plantencreaties samenstellen en werkt met thema’s zoals kerst, Valentijn, de seizoenen, trends, huwelijken, rouwwerk, feestdecoraties …

Aan de hand van opdrachten leer je binnen een veilige leersituatie creatief denken en meer zelfstandig functioneren. Fijn-motorische vaardigheden en een gevoel voor esthetiek helpen jou daarbij.

Deze richting benadrukt niet alleen creativiteit en designvaardigheden, maar ook vakkennis over planten, bloemen, vormleer, florale technieken, materialen en kleurentheorie komen aan bod. Ergonomisch, duurzaam, plant- en groenvriendelijke handelen staan hier centraal.

Praktische ervaringen vormen de basis-leermethode in deze richting. Naast een stage bij een florist betrekken we onze leerlingen ook bij het ontwerpen en maken van grote florale aankledingen op school, alsook op locatie in samenwerking met tal van externe partners.

Je wordt voorbereid op een loopbaan in de b(l)oeiende wereld van groendecoratie, bijvoorbeeld als florist.

Lassen- constructie LC

Lassen-constructie is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsfinaliteit. Je ontwikkelt technisch-operationele vaardigheden in het lassen  van hoeknaadverbindingen, plaat- en pijpverbindingen in alle posities met een halfautomaat en TIG-lasproces, montage/demontagetechnieken.

Via projecten verwerf je basis-theoretische en praktische inzichten over grondstoffen en materialen. Je leert binnen een veilige leersituatie meer zelfstandig functioneren en je bent in staat om concrete uitdagingen aan te pakken. Je maakt gebruik van digitale technieken in het CAD-tekenen bij de voorbereiding en realisatie van je projecten.

Je leert lassen volgens lasmethodebeschrijving en behaalt lascertificaties.

Je wordt voorbereid op een loopbaan als lasser, metaalbewerker. Door het kwalitatief hoogstaande karakter van deze opleiding op onze school kan je aan de slag als zelfstandige aannemer en je eigen las- en constructiebedrijf starten.

Brom- en motorfietsinstallaties BM (NIEUW!)

Brom- en motorfietsinstallaties is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsfinaliteit. Je ontwikkelt technisch-operationele vaardigheden in het monteren, onderhouden, herstellen en vervangen van bromfiets- en motorfietsonderdelen. Je verwerft materiaalkennis en bestudeert de technologie van bromfietsen, scooters en motorfietsen. Je leert toebehoren in- of opbouwen. Je identificeert oorzaken van storingen aan de motor, transmissie en elektrisch systeem van tweewielers. Je detecteert mechanische problemen en hebt oog voor veiligheid. Je maakt kennis met nieuwe technologieën, zoals elektrische scooters en motorfietsen.

Naast deze basisvorming biedt de school je een aanvullend pakket waarin elektrische fietsen aan bod komen, een belangrijke troef aangezien dit een groeiende sector is.

Je wordt voorbereid op een loopbaan als monteur, technicus van brom- en motorfietsen. Door het kwalitatief hoogstaande karakter van deze opleiding op onze school kan je aan de slag als zelfstandige aannemer en een eigen motorfietsreparatiebedrijf starten.

Elektrische Installaties EI

Elektrische installaties is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsfinaliteit. Je ontwikkelt vaardigheden voor de realisatie van huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties en elektropneumatica. Je verwerft kennis over materialen en technologie in de elektrotechniek. Je monteert en plaatst leidingen en verbindingsdozen. Je trekt kabels en draden. Je plaatst elektrische componenten en sluit ze aan. Je stelt installaties in werking conform het AREI. Je plaatst industriële componenten en sluit ze aan, zoals motoren, machines, PLC en elektropneumatische sturingen.

Via projecten verwerf je basis-theoretische inzichten over begrippen, onderdelen, gereedschappen en materialen. Je leert binnen een veilige leersituatie meer zelfstandig functioneren en je bent in staat om concrete uitdagingen aan te pakken. Je maakt gebruik van digitale technieken in het CAD-tekenen en bij de voorbereiding en realisatie van je projecten in verschillende toepassingen, zoals woningen, commerciële gebouwen en industriële installaties. Deze richting benadrukt niet alleen technische vaardigheden, maar ook het belang van veilig werken met elektriciteit en het begrip van energie-efficiëntie, wat essentieel is in een wereld waarin elektrische systemen een integraal onderdeel zijn van ons dagelijks leven en de industrie.

Je verdiept je in nieuwe installatietechnieken en onderhoudstoepassingen.

Praktische ervaring speelt een cruciale rol in deze richting daarom krijg je de kans om elektrische installaties daadwerkelijk uit te voeren en te werken aan elektrotechnische projecten.

Je wordt voorbereid op een loopbaan in de elektrische en elektrotechnische sector, zoals elektricien, installateur van zonnepanelen, technicus voor industriële installaties.

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties SV

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsfinaliteit. Je ontwikkelt technisch-operationele vaardigheden in het monteren, onderhouden, herstellen en vervangen van componenten en onderdelen van sanitaire, centrale verwarmings- en ventilatie-installaties.

Via projecten verwerf je basis-theoretische en praktische inzichten over het plaatsen van installaties voor water, riolering, gas en distributieleidingen. Je leert binnen een veilige leersituatie meer zelfstandig functioneren en je bent in staat om concrete uitdagingen aan te pakken. Je maakt gebruik van digitale technieken in het CAD-tekenen en bij de voorbereiding en realisatie van je projecten in verschillende toepassingen. Je kan sanitaire, centrale verwarmings- en ventilatie-installaties voor residentiele of niet-residentiele gebouwen in dienst stellen en onderhouden. Je krijgt toelichting over sanitaire installaties, verwarmingstechnologie, warmwatervoorziening, leidingwerk, pompsystemen, en regeltechniek. Je kan de nodige certificaten behalen, zoals vloeibare brandstoffen en gasvormige brandstoffen GI.

Deze richting benadrukt niet alleen technische vaardigheden maar ook het belang van veiligheid op de werkplek en energie-efficiëntie, wat essentieel is voor het creëren van comfortabele en functionele gebouwen.

Je wordt voorbereid op een loopbaan in de installatie- en verwarmingssector als bijvoorbeeld loodgieter, verwarmingsinstallateur, technicus…

Binnen- en buitenschrijnwerk BBS

Binnen- en buitenschrijnwerk is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsfinaliteit. Je maakt kennis met massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologieën en constructies. Je ontwikkelt vaardigheden voor het realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen voor binnen- en buitenschrijnwerk en het plaatsen ervan met aandacht voor de afwerkingsgraad en het eindresultaat. Via projecten verwerf je basis-theoretische inzichten over grondstoffen en materialen. Je leert binnen een veilige leersituatie meer zelfstandig functioneren en je bent in staat om concrete uitdagingen aan te pakken. Je maakt gebruik van digitale technieken in het CAD-tekenen en bij de voorbereiding, kostprijsberekening, opmaken van het projectdossier en realisatie van je projecten. Je gebruikt zowel conventionele  houtbewerkingsmachines als een vijfassige CNC-gestuurde machine, die je aanstuurt met het programma Bsolid.

Doorheen de volledige opleiding worden praktische opdrachten uitgevoerd in de school zoals het bouwen van een BEN-lokaal, maken en plaatsen van ramen en deuren, plaatsen van dakspanten, inrichting van de drukkerij…. Het is bijzonder boeiend voor de leerlingen om hun praktische training te kunnen koppelen aan concrete en blijvende constructies. Zo krijgen de leerlingen de kans om deuren, ramen, trappen en interieurcomponenten te maken en te plaatsen.

Circulaire economie, duurzaam bouwen/wonen, veiligheid, ergonomie en milieu zijn de rode draad doorheen alle projecten. Fijn-motorische vaardigheden zijn een meerwaarde bij de praktische realisaties.

Je wordt voorbereid op een loopbaan als schrijnwerker. Door het kwalitatief hoogstaande karakter van deze opleiding op onze school kan je aan de slag als zelfstandige aannemer in de houtsector.