Fase 0: Vanuit een visie op zorg biedt de school alle leerlingen een krachtige leeromgeving aan. De school stimuleert zoveel mogelijk de ontwikkeling van alle leerlingen, volgt hen systematisch op en werkt actief aan de vermindering van risicofactoren en aan de versterking van beschermende factoren.

Voorbeeld: leestekst examen online plaatsen voor het examen. Aangezien dit voor iedereen gebeurt (UDL = Universal Design for Learning) is het basiszorg.

Fase 1: Sommige leerlingen hebben daarenboven nood aan verhoogde zorg.

Elke leerling met specifieke leermoeilijkheden of onderwijsbehoeften wordt individueel opgevangen en begeleid met eventuele compenserende of dispenserende maatregelen.

Voorbeeld: redelijke aanpassingen. Dit zijn specifieke aanpassingen die enkel voor bepaalde zorgleerlingen doorgevoerd worden.

Veel voorkomende problemen

1. Dyslexie

In het bijzonder voor de leerlingen met dyslexie werd een totaalconcept uitgewerkt en worden afzonderlijk begeleid. Drie leerkrachten werden aangesteld om de opvolging van deze leerlingen te verzekeren, waarbij een zeer regelmatig overleg met de ouders, de betrokken leerling en eventueel externe begeleiders de scharnier vormt van hun werking.

2. Dyscalculie

Aan de hand van charters bieden ze de leerlingen individuele compenserende maatregelen aan zodat de stoornis minder invloed zal hebben op de slaagkansen van de leerling. Twee leerkrachten volgen op.

3. Motorische beperkingen

Een ervaringsdeskundige zal deze leerlingen tijdens de praktijk heel nauwlettend observeren en bepalen welke hulpmiddelen er mogelijk zijn om de veiligheid binnen die technische afdeling te kunnen blijven garanderen.

Fase 2: extern, deze leerlingen hebben nood aan zorg van externe organisaties.

Het CLB krijgt een actieve rol en onderzoekt wat de leerling, de leraren en de ouders kunnen doen en wat zij nodig hebben. Het CLB stelt nadien eventueel een gemotiveerd verslag op, waarin het de nood aan uitbreiding van zorg motiveert. Dan kan de school ondersteuning vanuit het ondersteuningsnetwerk of een school voor buitengewoon onderwijs inschakelen.

Fase 3: Individueel Aangepast Curriculum.

Soms, maar dit gebeurt zelden, wordt beslist dat een leerling niet alle doelstellingen kan behalen. We nemen dan afstand van een getuigschrift of diploma en maken een individueel aangepast curriculum. De leerling zal dan slechts bepaalde doelstellingen nastreven.

 Cel leerlingenbegeleiding

Met de cel wordt vooral gewerkt aan individuele leerlingenbegeleiding. Deze begeleiding omvat zowel aspecten op het vlak van sociaal als cognitief functioneren. De cel is de draaischijf van waaruit verdere initiatieven worden ontwikkeld in samenwerking met leerkrachten en externe organisaties. De resultaten van de bespreking kunnen leiden tot individuele en collectieve initiatieven.