Het schoolreglement van onze school is een document dat een klare kijk geeft op het reilen en zeilen binnen onze school. Dit reglement wordt bij inschrijving door ouders en leerlingen ondertekend voor kennisname en akkoord.