ban_ouderraad

Wie zijn wij? 

Alle ouders zijn automatisch lid van de ouderraad. Door lid te zijn, geef je het signaal dat je de participatie van ouders op school belangrijk en zinvol vindt. Dus, ook al wenst je niet actief te zijn in de ouderraad, jouw lidmaatschap is belangrijk en erg gewaardeerd.

De actieve leden van de ouderraad zijn een groep enthousiaste ouders die zich actief inzetten voor de school en trachten een schakel te zijn tussen de school en de ouders.

Onze belangrijkste doelstellingen zijn te zorgen voor een goede samenwerking met directie, leerkrachten en leerlingen, om de werking van de school te ondersteunen en alle ouders zo nauw mogelijk bij het schoolleven te betrekken.

Verder participeren bestuursleden van de ouderraad ook in de schoolraad.

Wat doen wij?

De ouderraad komt ongeveer een 7-tal keer per jaar samen. Tijdens de vergaderingen wisselen we ideeën uit, plannen we onze activiteiten, worden schoolprojecten toegelicht, behandelen we vragen van ouders,… De directie is ook aanwezig op de vergadering.

Op regelmatige tijdstippen organiseren we een aantal activiteiten en steken we een handje toe bij initiatieven van de school:

– Ontvangst van nieuwe leerlingen & ouders
– Ontbijt
– Pannenkoekenslag
– Quiz
– Steakfestijn
– Opendeurdag
– Info-avonden

Wanneer welke activiteit doorgaat vind je in de schoolkalender. De opbrengsten van onze acties komen uiteraard ten goede van de school en de leerlingen.

Wat is de ouderraad niet?

De ouderraad wil de stem zijn van ouders. Voor individuele problemen neem je beter rechtstreeks contact op met de leerkracht en/of directie: Individuele problemen vragen immers om een individuele aanpak. Hoe belangrijk ze ook zijn, ze kunnen niet aan bod komen in de ouderraad.

Benieuwd? Interesse?

Wil je graag meewerken of eerst kennis maken? Kom dan gerust eens langs! Spreek één van de (bestuurs)leden aan of stuur een mailtje naar: ouderraad@scheppers-wetteren.be.

Hopelijk mogen we je begroeten op één van de volgende vergaderingen of activiteiten !

De ouderraad

Leden
0
Activiteiten per jaar
0
Pannenkoeken
0
Jaarvergaderingen
0