Na school

Wat na schooltijd?

DE AVONDSTUDIE

Indien de leerlingen het 8ste lesuur geen les hebben, dan blijven sommige leerlingen in de avondstudie. Enkel volgende leerlingen worden toegelaten:

  • leerlingen die met de schoolbus komen (verplicht);
  • leerlingen die moeten wachten op het openbaar vervoer;
  • leerlingen die moeten wachten op hun ouders om afgehaald te worden.

Leerlingen moeten op regelmatige basis aanwezig zijn in de studie. Uitzonderlijke afwijkingen (b.v. doktersbezoek) worden op voorhand gemeld via afwezig@scheppers-wetteren.be.

De avondstudie is geen kinderopvang. Er moet gewerkt worden voor school. Twee collega’s zorgen voor een stil werkklimaat. Zij bieden geen individuele ondersteuning.