Respect en welbevinden

Wederzijds respect, eerlijkheid en beleefdheid zijn basiswaarden. Hier wordt dagelijks aandacht aan besteed. Deze waarden zorgen voor een positieve klassfeer. Op onze school heerst er een positief leer- en leefklimaat en zijn leerlingen en leerkrachten zorgzaam ten opzichte van elkaar.

Kwaliteit en innovatie

Als echte STEM-school volgen we de laatste ontwikkelingen in de maatschappij en zetten we in op voortdurende vernieuwing. Doordat onze leerlingen gebruik kunnen maken van moderne apparatuur tijdens de lessen en op stage gaan, worden ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt en verruimen ze optimaal hun kennis.

Verantwoordelijk en betrokken

Jonge mensen ondersteunen in hun groei naar zelfstandigheid is een absoluut ankerpunt binnen al onze opleidingen. We voeden jongeren op tot relatie-bekwame, positiefkritische, sociaal-geëngageerde en levenslustige jongvolwassenen.

Visie

We zijn ervan overtuigd dat leerlingen maar tot leerwinst kunnen komen in een veilige, positieve en gestructureerde omgeving waar wederzijds respect en discipline vanzelfsprekend zijn. De structuur die we bieden, zorgt voor zekerheid, duidelijkheid en is een houvast dat rust brengt.

Onze school vindt kwalitatief onderwijs een absolute prioriteit. Om deze te monitoren, bekijken we alle processen op een kritische manier en zetten we voortdurend in om deze bij te sturen en te verbeteren waar nodig.

Omdat school maken meer is dan alleen maar kennis opdoen en vaardigheden verwerven, besteden we ook aandacht aan sport, cultuur- en geloofsbeleving.