Wereldburgerschapseducatie voor onze vijfdes Doorstroom en Dubbele finaliteit

Maandag, dinsdag en woensdag 25 tot en met 27 maart waren het op het Scheppersinstituut geen gewone lesdagen of ook geen extra vakantiedagen na een examenperiode. Integendeel, leerkrachten en leerlingen verzamelden op school om zich te verdiepen in het leven als burger op deze wereld.

Thema’s als milieu, financiële geletterdheid, migratie, armoede, politiek en ons heelal/sterrenstelsel stonden op het programma.

Op maandag werd het onderdeel milieueducatie belicht door een bezoek aan de Asserij in Destelbergen én een bezoek aan het pompgemaal in Melle. Dankzij deze 2 bezoeken kwamen de leerlingen enerzijds meer te weten over de technologieën die worden gebruikt om water efficiënter te beheren en te behouden en anderzijds leerden ze stilstaan bij de menselijke impact op waterwegen en de ecosystemen die daarvan afhankelijk zijn. Om de uitstap volledig milieuvriendelijk te houden, nam iedereen hiervoor de fiets om beide sites te bezoeken!

Daarnaast werd er een interactieve lezing gebracht door een KBC-medewerker rond slim omgaan met geld. Onze leerlingen werden wegwijs gemaakt in de wereld van de huidige betalingsmogelijkheden: wat is veilig en wat is niet veilig, tips and tricks om hen weerbaar te maken tegen phishing, …. Ze kregen ook inzicht in de meest gebruikelijke verzekeringen: welke verzekeringen zijn verplicht en welke zijn ten zeerste aan te raden. Tot slot gingen we nog wat dieper in op mogelijkheden rond sparen en beleggingen. De leerlingen kregen de ruimte om veel vragen te stellen, hetgeen alleen maar bevestigde dat hun interesse in alles wat met geld te maken heeft groot is.

Verder was er een workshop van Caritas Internationaal, een organisatie die zich inzet voor mensen die op de vlucht zijn, slachtoffers van oorlog, geweld, rampen en armoede. Eerder hadden alle vijfdes tijdens de les godsdienst de mobiele tentoonstelling Di-vers talent, bezocht. In deze tentoonstelling konden leerlingen ontdekken hoe nieuwkomers in ons land vaak onze economie een boost geven. Dit door jobs in te vullen die anders onbemand blijven, ondermeer in de bouwsector, de zorg en in de ICT wereld. Nele Bossens ging hier verder op door. Het wereldstoelenspel liet ons letterlijk zien hoe wij vanuit verkeerde voorafnames denken over vluchtelingen. De meesten van hen vluchten naar buurlanden en kunnen niet eens Europa bereiken. Lorenzo bracht als vluchteling in België, vervolgens zijn verhaal over zijn integratieparcours. Hij deed dit in voortreffelijk Nederlands en kon de harten van ons allemaal raken. Uit de anonieme reacties van de leerlingen na deze lezing (zie bijlage) konden we opmaken dat veel vooroordelen als sneeuw voor de zon waren gesmolten. Een greep uit de vele mooie reacties van onze leerlingen: vluchtelingen hebben het vaak moeilijk om zich te integreren, respect!, de taal is moeilijk, niet snel oordelen, er zijn veel minder vluchtelingen dan dat er wordt gezegd in de media, …

Dinsdag trokken we met de bus naar Antwerpen. Het verkeer en het weer waren ons gunstig gezind. Alles verliep vlekkeloos. Om tien uur werden we verwacht in ‘t Vlot, dat is een daklozenorganisatie die werkzaam is in en rond het centraal station van Antwerpen. Een kerk, midden in de Seefhoek, is hun basis waar ze daklozen ontvangen op dinsdag en donderdag. Ook hier zijn vooroordelen uit den boze, de medewerkers van ‘t Vlot benaderen de daklozen die op bezoek komen vanuit presentie. Net zoals je bij je grootouders op bezoek zou gaan… ze hebben tijd, een luisterend oor, je moet niets, je mag er gewoon thuiskomen, op verhaal komen. In vier deelgroepjes leidden vier vrijwilligers ons rond langs belangrijke plaatsen. De krachtlijn die in elk getuigenis naar voor kwam was: daklozen benaderen vanuit hun perspectief en niet andersom. Dat een stad als Antwerpen zo weinig doet voor de duizenden daklozen is eigenlijk onbegrijpelijk. Niek, de verantwoordelijke van ‘t Vlot eindigde met de woorden: de samenleving, wij dus allemaal, moeten veranderen en oog hebben ook voor wie niet meekan.

In de namiddag bezochten we de volkssterrenwacht Urania in Hove. Door leerlingen te laten kennismaken met de sterren, planeten, sterrenstelsels en andere kosmische fenomenen in het heelal, leerden ze meer over de aarde in het universum en de fragiliteit van onze planeet. Door ook stil te staan bij de hype rond ruimtereizen, werden de leerlingen ook gewezen op het belang van ruimtereizen en de belangrijke rol die ze spelen bij het milieubewustzijn van de mensen.

Volgens een pientere leerling, was er een naadloos verband tussen het bezoek van de voor- en namiddag. Namelijk: daklozen slapen onder de sterrenhemel en in de namiddag kregen wij o.a. uitleg over de sterrenhemel!

Een vlotte busrit bracht ons weer naar huis.

Op woensdag nodigden we medewerkers van het Europahuis uit om onze leerlingen wegwijs te maken in het ontstaan van de Europese gemeenschap. Heel wat van onze leerlingen trekken in juni immers naar de stembus voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. In de komende lessen geschiedenis zal nog verder gewerkt worden rond dit thema.  Door deze lezing van het Europahuis hopen we dat de leerlingen een weldoordachte keuze zullen kunnen maken in juni of in de verdere toekomst.

Deze driedaagse mag echt wel een geslaagde editie genoemd worden die smaakt naar meer!

De begeleiders van het vijfde jaar D, D&A